Budget väärtustab

Budgeti väärtused

Budgeti väärtused kannavad endas seda, mida Budget peab oluliseks nii oma klientide kui ka töötajate puhul. Need väärtused on täna samavõrd olulised kui need olid Budgeti loomise algusaastail, kui Budgeti eesmärgiks oli saavutada parim võimalik positsioon autorendi firmade seas.

Budget peab oluliseks, et:

- Teenindame ome kliente nii, nagu sooviksime, et meid teenindataks
- Budget oleks parim töökoht oma töötajatele
- Budgeti töö toimuks keskkonnas, mis edendab ja väärtustab meeskonnatööd
- Meie lubadused ja teod ei lähe omavahel ega meie väärtustega vastuollu
- Tõstame töö ja klienditeeninduse kvaliteeti läbi pideva püüdluse täiuslikkuse poole

Budget keskendub:

- Inimeste kuulamisele ja kommunikatsioonile, et me kuuleksime, mida inimesed tegelikult ütlevad ning koostööle üle terve organisatsiooni, et koos avaldada mõju firma käekäigule. Me usume ideede jagamisse ning nii töötajate kui ka klientide tagasiside arvestamisse, et teostada see, mida väärtustame ja lubame.
- Integratsioonile, et assisteerida uusi töötajaid ja edasimüüjaid efektiivselt ja tulemuslikult saama osaks Budgeti meeskonnast, et seeläbi võimaldada klientidele ühtset ja väga head teenindust üle terve maailma.
- Oma töötajate ja klientide mõistmisele, et nad oleksid teadlikud oma vajadustest täna ning suudaksid ette näha oma vajadusi homme.
- Lojaalsusele nende inimeste suhtes, kes väärtustavad ja täidavad klientide ja töötajaskonna vajadusi.